Opdateret January 2019
© copyright 2019

Om Sathya Sai Internationale Organisation

Sathya Sai Internationale Organisation er en åndelig, humanitær Organisation. Den har været aktiv i 50 år. Den tilhører hverken nogen religion og prædiker ikke nogen religion. Den omfatter alle religioner, alle trosretninger og alle nationaliteter.

Den fremkalder en åndelig transformation startet af Sathya Sai Baba, som med Sin uselviske kærlighed, universelle lære og Sit eksemplariske liv dedikeret til social service nåede millioner af menneskers hjerte fra alle religioner og kulturer. Han inspirerede dem til at fortsætte Hans arbejde til gavn for menneskeheden og til gavn for dem selv åndeligt.

Formålet med at tilhøre Organisationen er at erkende det Guddommelige iboende i ethvert menneske. Gradvist, ved at studere, praktisere og leve efter disse principper gennem uselvisk og kærlig tjeneste finder en personlig og bevidst proces af transformation sted.

Denne transformation af den menneskelige bevidsthed og manifestationen af kærlighed gennem tanker, ord og handlinger er missionen af dens næsten 2000 Sathya Sai centre fordelt i 126 lande over hele verden, og det sker gennem uddannelse, åndelige og uselviske tjenesteaktiviteter.

Uddannelsesaktiviteter inkluderer undervisning og praksis af de 5 menneskelige værdier: Sandhed, ret handlemåde, fred, kærlighed og ikke-vold gennem klasser for børn og forældre og uddannelsesseminarer for lærere. Disse værdier hjælper den studerende med at træde ind i den sociale struktur og samtidig være tro mod principperne ærlighed, integritet og tjenestekonceptet til de nødlidende.

Mange skoleforvaltninger har undersøgt Sathya Sai uddannelse i menneskelige værdier kendt som SSEHV og vedtaget det fuldt ud. Kandidater fra Sathya Sai universiteterne er kendt ikke blot for deres akademiske ekspertise men også for deres eksemplariske karakter og integritet.

SSEHV understreger betydningen af sandhed, der omfatter integritet, visdom, sund fornuft og skelneevne. Værdien af ret handlemåde omfatter respekt for forældre og lærere, gode gerninger, gode manerer, god opførsel og respekt for tjeneste. Værdien af fred omfatter ydmyghed, enkelhed, tolerance, tålmodighed, overbærenhed og tilfredshed. Værdien af kærlighed omfatter blidhed, medfølelse, tilgivelse, taknemmelighed, godhed, omsorg for andre, venlighed og en glad indstilling. Kærlighed er understrømmen af alle menneskelige værdier. Værdien af ikke-vold omfatter ansvar for miljøet, enhed, harmoni, social bevidsthed, respekt for alle religioner og ikke at skade gennem tanke, ord og handling.

Praktisering af menneskelige værdier transformerer én til en uegennyttig og medfølende person, som er ærlig, retfærdig, fredelig og lykkelig, fordi han er fri for bekymringer, ængstelse og frygt. Resultatet af den åndelige transformation ændrer individets karakter og gavner verdenssamfundet.

SSEHV er ikke-hørende til en trosretning og er forenelig med alle kulturer og religiøse trosretninger. Programmet kan tilpasses alle studieplaner og tilbyder et mødepunkt for de aktuelle tendenser i værdiorienteret uddannelse. Det støtter De Forenede Nationers universelle erklæring om menneskerettigheder, som siger:”Undervisning skal tage sigte på den fulde udvikling af den menneskelige personlighed og på at styrke respekten for menneskerettigheder og grundlæggende frihed. Den skalfremme forståelse, tolerance og venskab mellem alle nationer, racemæssige eller religiøse grupper, og skal fremme De Forenede Nationers arbejde for bevarelse af fred.”

Sai åndelig uddannelse er del af aktiviteterne i næsten 2000 Sai centre. Sathya Sai undervisning i menneskelige værdier administreres af omkring 30 institutter af Sathya Sai undervisning til stede i mindst 30 lande. Der er omkring 40 Sathya Sai skoler spredt over hele verden.

Tjenesteaktivitet er en meget vigtig funktion i Organisationen. Uselvisk tjeneste er åndelig disciplin for erkendelsen af det Guddommelige latent til stede i alle væsener. Uselvisk tjeneste bør udføres regelmæssigt og blive en måde at leve på, da det gør integrationsprocessen lettere og udviklingen af personlighed og opblomstringen af evnen til at kommunikere og relatere fra hjerte til hjerte.

Det er kærlighed i aktion, kærlighed til planeten og især kærlighed til mennesker. Det er at tage sig af det fysiske, psykiske og åndelige velbefindende hos de nødlidende uden tanke om nogen form for belønning.

Gennem et netværk af medicinske lejre og klinikker koordinerer og udvikler Organisationen projekter og sociale initiativer rettet mod: De syge, de ældre, de handicappede og børnene. Organisationen yder også hjemmehjælp med uddeling af mad og tøj til de nødlidende, og den yder kærlig omsorg for miljø og dyr.

I en typisk 12-måneders periode, på verdensplan, blev afholdt omkring 150 lægecamps, tandlægecamps og øjenlægecamps i 18 lande, ca. 48.000 patienter blev undersøgt. I den samme periode betjente 31 medicinske klinikker i 10 lande 155.000 patienter. Sathya Sai mobile klinikker betjente 28.000 patienter med kærlig pleje i løbet af denne 12-måneders periode.

Organisationen har ydet humanitær bistand og katastrofehjælp efter orkanen Sandy i USA, det massive jordskælv i Haiti og den ødelæggende tyfon på Filippinerne.

Der er intet medlemsgebyr for at deltage i et center, og gebyrer opkræves aldrig for nogen centeraktivitet. Man beder ikke om donationer fra medlemmer eller det offentlige. Centre betaler ingen gebyrer til Organisationen på noget niveau. Ledere i Organisationen bruger deres egne midler til at dække personlige udgifter afholdt i forbindelse med udførelse af deres opgaver. Projekter finansieres frivilligt af medlemmer.