Opdateret January 2019
© copyright 2019

Sathya Sai´s Budskab

Enhedsprincippet – og de menneskelige værdier

For den alvorligt søgende vil der ikke være noget egentligt nyt i Sai Babas lære. Sandhed er altid sandhed. Læren bygger på følgende principper:

  • Der er kun een race – Menneskeheden
  • Der er kun een religion – Kærlighedens religion
  • Der er kun eet sprog – Hjertets sprog
  • Der er kun een Gud – og han er allestedsnærværende

Sai Baba sagde, at hans opgave var at bringe menneskeheden tilbage til et liv i overensstemmelse med de universelle og evigt gyldige værdier, som vi efterhånden har fjernet os langt væk fra. Det drejer sig for den enkelte om at leve i overensstemmelse med de fem menneskelige værdier:

  • Sandhed
  • Rigtig Handling baseret på sandhed og kærlighed
  • Indre fred
  • Uselvisk kærlighed
  • Ikke Vold i tanke, ord og handling

Kærligheden er nøglen til den rigtige forståelse af disse fem universelle værdier.

Kærligheden – den fælles kerne

Sai Baba understregede, han ikke var kommet for at indstifte nogen ny religion eller for at samle tilhængere til en bestemt religion, sekt eller doktrin. Han var kommet for at sprede læren om kærlighedens vej som den eneste, der kan forene og forpligte menneskeheden i et universelt broderskab – og dermed forhindre en altomfattende katastrofe.

Baba kaldte alle de store Verdensreligioner for facetter af den ene Sandhed. Den fælles kærne er kærligheden, som skal gennemtrænge os både i tale, ord og handling. Når den enkelte af al sin magt bestræber sig på at udtrykke dette hver eneste øjeblik i sit liv, er vedkommende på vej mod erkendelsen af sin egen guddommelighed og altings enhed. Tror man ikke på Gud, så skal man tro på sig selv og leve i overensstemmelse med de menneskelige værdier. Baba sagde: "Det er først, når det lykkes for den enkelte at være god, at verden kan blive god".